Mở cửa : 8h-12h & 13h-17h (Thứ 2-7) | Web chỉ hỗ trợ bán sỉ, bán buôn. Đơn hàng sỉ đầu tiên cần đạt 1 triệu trở lên

Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

- Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đặt hàng trên trang web hoặc liên hệ email, điện thoại với chúng tôi. Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng một trong những cách sau đây:
+ Để cải thiện trang web của chúngtôi (Chúng tôi liên tục cố gắng để cải thiện các dịch vụ trang web của chúng tôi dựa trên các thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)
+ Để cải thiện dịch vụ khách hàng (Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ)
+ Để xử lý các giao dịch
+ Địa chỉ email mà bạn cung cấp cho xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đặt hàng của bạn, ngoài việc tiếp nhận tin tức thường xuyên, cập nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến thông tin.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Chúng Tôi sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đơn hàngđến với khách hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác màchưa được sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Chúng Tôi lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi cóphát sinh vấn đề xảy ra


4. Địa chỉ của đơn vị thuthập và quản lý thông tin cá nhân
Chúng Tôi lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng email đặthàng, không yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh
Khách hàng hoàn toàn có thể tự chỉnh sửa thông tin của Mình hoặc yêu cầu ChúngTôi cung cấp, xóa bỏ thông tin của chính mình nếu có nhu cầu,


6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin của bạn, dù cônghay tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất kỳ công tykhác cho bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn
- Tất cả các thông tin nhạy cảm chỉcó thể truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền truy cập và được yêu cầuđể giữ cho các thông tin bí mật.